Rijksmuseum stoot deel wapencollectie af

Transactie. Foto: Mediamodifier via Pixabay

Op 22 juni werd een partij vroeg-19e-eeuwse cavaleriewapens geveild bij het Venduehuis in Den Haag. Ze zijn afkomstig uit de collectie van het Rijksmuseum. De verkoop hangt samen met de aanstaande verhuizing van het depot van het Rijksmuseum, van Lelystad naar Amersfoort. "Het moment om eens goed naar onze collectie te kijken”, aldus Harm Stevens, conservator bij de afdeling geschiedenis van het museum.

Cultureel erfgoed herbestemmen en afstoten, hoe doet u dat?

Nederland beschikt over de zogenaamde 'Vervreemdingsprocedure voor het afstoten van cultuurgoederen in openbaar bezit'. Daarin gaat het overigens niet enkel om cultuurgoederen in museumcollecties, maar ook over cultuurgoederen in collecties van universiteiten, waterschappen, gemeentes, provincies of het Rijk. 

De Nederlandse Erfgoedwet spreekt van vervreemding als er sprake is van eigendomsoverdracht van een object. De overdracht kan plaatsvinden in de vorm van verkoop, schenking, ruil of restitutie van cultuurgoederen uit de Tweede Wereldoorlog. In de museumwereld spreekt men van afstoten in plaats van vervreemden. Daarvoor is er de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO).

Conform die procedure en de Leidraad Afstoting Museale Objecten 2016 (LAMO) werden de wapens, net als de karabijnkisten waarin ze zijn opgeslagen, eerst aangeboden op de Afstotingsdatabank van de Museumvereniging. Onder meer het Stedelijk Museum Coevorden en het Cavaleriemuseum Amersfoort namen een aantal van de sabels en lansen over. 

En in Vlaanderen? 

De nood aan soortgelijke richtlijnen in Vlaanderen is hoog. Daarom start FARO dit najaar met een Collegagroep herbestemmen. Samen met een twintigtal partners uit het veld die ervaring hebben met herbestemmen, bekijken we de noden van dichterbij. We evalueren of bestaande methodes zoals de LAMO en de Disposal Toolkit (UK) ook in Vlaanderen kunnen worden toegepast. Doel is om samen met de collegagroep en met het Departement CJM een oplossing uit te werken voor de huidige struikelblokken en noden in verband met herbestemmen. 

Geïnteresseerd? Hou de FARO-website en nieuwsbrief in de gaten of contacteer Anne-Cathérine Olbrechts voor meer informatie. 

Foto: Mediamodifier via Pixabay

Anne-Cathérine Olbrechts