Regionaal erfgoeddepot Potyze uit de startblokken

regionaal erfgoeddepot Potyze

Op 8 december werd het regionaal erfgoeddepot Potyze feestelijk geopend, een realisatie die er kwam dankzij een samenwerking tussen de intergemeentelijke projectvereniging C07, de provincie West-Vlaanderen, de stad Ieper en de Vlaamse overheid.

Het provinciebestuur West-Vlaanderen trad op als bouwheer en stelt de bouwgrond ter beschikking. De provinciale depotconsulenten pasten hun expertise toe op het vlak van behoud en beheer en brachten de partners samen voor een gedeelde samenwerking. Zowel de Vlaamse overheid (FoCi-middelen, Fonds voor Culturele Infrastructuur) als de provincie en de stad Ieper zorgden voor financiële bijdragen om dit project mogelijk te maken.

De toon is gezet voor een inspirerend, duurzaam regionaal erfgoeddepot in Vlaanderen ...

Wat?

Het Regionaal Erfgoeddepot is een gezamenlijk depot voor roerend en onroerend erfgoed van verscheidene erfgoedbeheerders (zowel voor eigenaars uit de professionele als de vrijwillige erfgoedsector) onder bepaalde voorwaarden. Het erfgoeddepot treedt op als beheerder op korte, middellange of lange termijn. Naast permanente opslag fungeert het depot ook als transit- en nooddepot. Het neemt tijdelijk collecties op in afwachting van een herbestemming, en zorgt ervoor dat collecties in nood (verbouwing oorspronkelijke plaats, calamiteit …) eveneens tijdelijk met de nodige zorg worden bewaard, beide functies eveneens onder specifieke voorwaarden.

Voor wie?

Het depot neemt prioritair collecties op uit de Zuidelijke Westhoek, het werkingsgebied van C07. Het gaat om de gemeenten Ieper, Poperinge, Zonnebeke, Vleteren, Heuvelland, Mesen en Langemark-Poelkapelle. Daarnaast staat het depot open voor de bredere regio. Meer info over het werkingsgebied vindt u hier.

Duurzaamheid in al haar facetten

Het regionaal  depot is duurzaam

  • omdat de financiële kosten worden gedragen door meerdere organisaties;
  • omdat de expertise vanuit verschillende invalshoeken wordt gedeeld en zo sneller ervaring wordt opgebouwd.

Bovendien is het erfgoeddepot ontworpen volgens het Denemarken-model, een methode om het klimaat op een passieve manier te beheersen. Voor nieuwbouw volgens dit concept plaatst men een geïsoleerde en luchtdichte buitenschil boven een niet geïsoleerde vloer. De vloerplaat dient als een natuurlijke buffer, waardoor extra verwarming of koeling en dure, energieverslindende en onderhoudsonvriendelijke klimaatinstallaties overbodig worden. In dit concept is het enkel nodig om bij een te hoge relatieve vochtigheid actief te ontvochtigen.

depotinrichting specifiek voor erfgoed,
klimaatbeheersing grotendeels passief, enkel ontvochtiger nodig met beperkt energieverbruik
rekken aangepast voor opslag van ingelijste werken
schilderijrek

 

Het gaat niet alleen om een opslagplaats, waar het erfgoed dreigt ‘vergeten’ te worden. Er is eveneens een duurzame regionale depotwerking vanuit C07 verbonden aan het depot. Onderzoek en collectiemobiliteit faciliteren en stimuleren, maar ook expertise rond behoud en beheer buiten de depotmuren delen staan hier centraal. Door permanente bijscholing en deelname aan netwerken op Vlaams niveau (zoals netwerken rond waarderen, registreren) van de medewerkers, wordt kennisdeling en ervaringsuitwisseling over de hele regio verspreid.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Joline Depaepe.

Anne-Cathérine Olbrechts