Rampen voorkomen en opvolgen: verslag

Het Belgische Blauwe Schildcomité organiseerde op 5 december een studiedag  over de bescherming van cultureel erfgoed, met steun en medewerking van de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Stad Brussel.

In de Militiezaal van het Brusselse Stadhuis lag tijdens de voormiddag het accent op preventie, met als onderwerpen het calamiteitenplan als levend document, het beheer van gevaren in het museum van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de uitbouw van Veilig Erfgoed bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland.

In de namiddag stond de opvolging na een ramp centraal. De uiteenzetting over brandpreventie in het stadhuis van Brussel zelf werd gevolgd door een lezing over de bereddering van het erfgoed na een brand in een historisch huis in Nederland. Een brandweercommandant gaf eveneens uitleg over haar ervaring met erfgoed na een brand en de aspecten die moeten worden voorbereid in het calamiteitenplan zoals het uitstippelen van het transport bij fragiele voorwerpen maar ook bij grote formaten erfgoed. Mijn eigen lezing over de noodzaak van een nooddepot vindt u hier terug. 

Anne-Cathérine Olbrechts