Nodenanalyse ontzamelen gelanceerd

Deel collectie Jaap Kruithof © Philip Boël

Ethisch verantwoord ontzamelen (of, met andere woorden: herbestemmen en afstoten) is wereldwijd in opmars. Toch bestaan er over die praktijk heel wat vragen, ook hier. Het feit dat er in Vlaanderen geen richtlijnen zijn om een ontzameling doordacht en ethisch uit te voeren, laat zich voelen.

Noden in kaart brengen: ook uw stem telt!

Om meer inzicht te krijgen in de praktijk van en de noden bij het ‘ontzamelen’ van collecties en voorwerpen, voert FARO een nodenanalyse uit. We stuurden daartoe twee vragenlijsten uit. Een is bestemd voor de musea, een andere voor de erfgoedcellen en landelijke dienstverleners. De enquête is gebaseerd op het Britse onderzoek Profusion in Museums. A report on contemporary collecting and disposal uit 2018.

De resultaten van de vragenlijsten vormen een belangrijke bijdrage aan de toolbox ontzamelen. Ontving u een vragenlijst? Neem dan zeker deel aan het onderzoek zodat we ook uw wensen en verwachtingen in het verdere traject kunnen meenemen.

Strategische Visienota Cultureel Erfgoed

Op 1 april stelde minister van Cultuur Jan Jambon de Strategische Visienota Cultureel Erfgoed voor aan het Vlaams Parlement.  In de visienota doet de minister onder meer een oproep aan FARO om dialoog te voeren en de mogelijkheden omtrent ‘ontzamelen’ te verkennen.

In een eerste stap wil FARO zicht krijgen op de praktijk van het ‘ontzamelen’ van collecties en voorwerpen en op de noden die u hierover heeft. Met de vragenlijsten peilen we daarom naar uw verzamelbeleid.

Toolbox ontzamelen

Op de studiedag Gewikt en Gewogen van 26 maart 2019 werd gevraagd naar richtlijnen, standaarden en een tool voor een goede ontzamelprocedure. Hiervoor werd een collegagroep ‘Herbestemmen’ opgericht, met medewerkers uit de musea en vertegenwoordigers uit de erfgoedcellen en landelijke dienstverlenende organisaties. Samen brengen we noden in kaart en werken we aan een toolbox ontzamelen. Meer informatie over deze collegagroep vindt u via de links in de rubriek 'Lees ook'.

Lees ook:

Met dank aan Nele Coene.

Foto: Deel collectie Jaap Kruithof © Philip Boël

Anne-Cathérine Olbrechts
herbestemmen
Opening / lancering