Nieuwe tools in de klimaatbeheersing van cultureel erfgoed: doe mee aan de survey

opvolgen klimaat in depot. Foto: FARO

Volgt u het binnenklimaat op en weet u niet meteen welke maatregelen nodig en mogelijk zijn? Dan is het CHARP-project aan de KU Leuven interessant voor u.

Dr. ir. bouwfysica Geert Bauwens ontwikkelde een tool om de energieprestaties van gebouwen te analyseren. Deze innoverende tool maakt gebruik van de meest recente ontwikkelingen en mogelijkheden op gebied van internet en ICT. Hij werkt momenteel aan een dergelijke tool om het  binnenklimaat van collectiebeherende organisaties in kaart te brengen.

De tool gaat veel verder dan de traditionele meettoestellen. De tool interpreteert de klimaatmetingen en stelt, op basis van de bouwfysische eigenschappen en duurzaamheid  een aantal klimaatvriendelijke en kostenbesparende maatregelen voor om zo de collectienoden en de eigenschappen / mogelijkheden van het gebouw op een duurzame manier met elkaar te verzoenen. Daarbij houdt hij zoveel mogelijk rekening met de noden in de sector en is het de bedoeling om de tool zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

Meer info: klik hier.

Indien u graag meehelpt aan de ontwikkeling van deze tool, vul dan de vragenlijst in via deze link. Het neemt hooguit 10 minuten in beslag. 

Foto: FARO

Anne-Cathérine Olbrechts