Hoe kan u agrarische collecties participatief waarderen?

Participatieve waardering collectie agrarisch erfgoed Texture - CAG / (c) FARO

Omdat landbouwcollecties vaak heel wat vragen oproepen, werd in Nederland het initiatief genomen om over dit thema een online bijeenkomst te organiseren. Daarbij werden gedachten gewisseld onder Nederlandse en Vlaamse deelnemers. Het centrale thema van deze bijeenkomst was het participatief waarderen van agrarische collecties.

Kon u er niet bij zijn en bent u benieuwd naar deze thematiek?

De start van nauwere samenwerking

Er vond niet alleen een boeiende interactie plaats tussen de Nederlandse en Vlaamse experten. Deze bijeenkomst betekende meteen ook de start van een Nederlands-Vlaams collectienetwerk agrarische collecties. Wordt dan ook vervolgd…  


Foto cover: participatieve waardering collectie agrarisch erfgoed Texture - CAG (c) FARO

Anne-Cathérine Olbrechts
erfgoedwaarderen
Lezing of presentatie
Online evenement