Brandveiligheid in gebouwen van de eredienst: brandposter online

Watervoorziening bij brand. Foto: Mikes-Photography via Pixabay  / Photo Credit: Stand With Main Street

Eind 2019 publiceerde de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland een brandposter die kerkbesturen ondersteunt bij brandpreventie, eerste hulp en nazorg bij een brand. Dat gebeurde naar aanleiding van de brand in de Notre-Dame kathedraal van Parijs. Op initiatief van Monumentenwacht Vlaanderen, PARCUM en FARO werd deze poster nu 'vertaald' naar een Vlaamse versie.

We zijn er immers van overtuigd dat er ook in Vlaanderen nood blijft aan meer bewustwording en preventie. Hopelijk kan deze poster daaraan een bijdrage leveren. Deze Vlaamse versie heeft bovendien een ruimere invalshoek: hij is niet enkel bedoeld voor de kerken, maar voor alle gebouwen van de eredienst.

De erfgoedcellen en de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoedorganisaties (IOED’s) hebben reeds een gedrukt exemplaar ontvangen. De abonnees van Monumentenwacht en de bisdommen ontvangen eveneens een eigen exemplaar van de brandposter.

U vindt de brandposter ook in de 'Publicaties'-rubriek op de FARO-website, waar u hem gratis kunt downloaden.

Logo Erfgoedwijzer

Meer weten?

Lees ook de pagina's over brandpreventie en het uitwerken van een calamiteitenplan op FARO's Erfgoedwijzer.

Foto: Mikes-Photography via Pixabay / Photo Credit: Stand With Main Street

Anne-Cathérine Olbrechts