SDG-tip: Museums Environmental Framework

Blad

Museums are unique platforms for learning, debate and ideas. They help us to understand our heritage and values, to interpret our present and to imagine our future. They bring together the big stories of human cultures, and the values which shape them.” Met deze inspirerende zinnen opent het Museums Environmental Framework dat de Britse NGO Julie’s Bicycle eind vorig jaar lanceerde in samenwerking met een aantal musea uit het Verenigd Koninkrijk en met steun van Arts Council England.

Het raamwerk wil het Britse museale veld inspireren en helpen om op een meer ecologisch duurzame wijze te handelen.

Net zoals we betoogden tijdens het laatste Groot Onderhoud vertrekt het gepresenteerde kader vanuit de vaststelling dat erfgoedinstellingen over heel wat troeven beschikken om actief mee te werken aan een meer duurzame wereld. Niet alleen kunnen ze hun eigen werking verduurzamen en hierover actief communiceren. Gegeven hun unieke positie als plaatsen van lering, reflectie en debat kunnen ze hierover ook actief sensibiliseren en inspireren. Die verbeeldingskracht is trouwens de grote sterkte van het culturele veld as such.

Concreet vertrekt het Museums Environmental Framework vanuit twaalf handelingsdomeinen waarop gewerkt kan worden rond ecologische duurzaamheid. Dat gaat van de missie en visie over de interne en externe werking en communicatie tot het financieel beleid en de diverse samenwerkingen of partnerschappen die aangegaan (kunnen) worden. Telkens wordt ingezoomd op vier niveaus: beginnersniveau, gevorderd niveau, best practice en leiderspositie.

Naast het eigenlijke kader worden in de digitale publicatie ook heel wat inspirerende voorbeelden gegeven uit het Britse museumveld. Daarnaast wordt onder meer gewezen op instanties, toolkits en netwerken die voor musea interessant kunnen zijn op hun weg naar een klimaatvriendelijker beleid. Gezien de focus op Groot-Brittannië zijn deze laatste voor Vlaamse erfgoedinstellingen wellicht minder relevant. Vlaamse erfgoedinstellingen kloppen best aan bij Pulse – Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media met hun specifieke noden en verzuchtingen.

Immers: "At a time when building a sustainable society is more pressing than ever, the unique role of museums as custodians of the past and interpreters of the future has never been more relevant".

Alexander Vander Stichele