Het International Institute for Conservation (IIC) en ICOM-CC brachten op 26 september een gemeenschappelijke Declaration on environmental Guidelines uit, aanbevelingen aangaande het binnenklimaat voor de bewaring van erfgoedobjecten en -collecties. De aanbevelingen zijn het resultaat van een evolutie in het ...
De voorbije zomermaanden werden gekenmerkt door tropische temperaturen, wateroverlast, hagelbollen en stormwinden. Zou er dan toch wat aan de hand zijn met ons klimaat, vraagt men zich dan zorgelijk af. Niet geheel los daarvan buigen conservatiewetenschappers en directeurs van grote ...
Buitenlandse kunstwerken die aan Vlaamse musea worden geleend, moeten verzekerd worden tegen eventuele schade en verlies. Voor ambitieuze tentoonstellingen met topwerken loopt die factuur hoog op. Biedt de invoering van een staatsgarantie voor buitenlandse bruiklenen hiervoor een mogelijke oplossing? Wat ...
Als alles naar wens verloopt kunnen de supporters van de Buffalo's - en/of van de tegenspelers - weldra hun ploeg aanvuren bovenop het Gentse museumerfgoed. Althans boven het erfgoed dat momenteel nog in de verspreide en tijdelijke opslagplaatsen is ondergebracht ...
Het nieuwste nummer van Museumpeil, het vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland, is volledig gewijd aan het thema duurzaamheid. Niet verwonderlijk. Het begrip is niet enkel een buzzwoord geworden, maar musea worden vandaag geacht duurzaamheid in hun beleid in ...
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België meldden vorige week de vroegtijdige sluiting van de prestigieuze tentoonstelling 'De erfenis van Rogier van der Weyden. Schilderkunst in Brussel 1450-1520'. Een moeilijke en pijnlijke beslissing om te voorkomen dat de kostbare ...
Uv-fluorescentie, infraroodreflectografie, röntgenfluorescentie spectrometrie, raman- en infraroodspectroscopie: wat zeggen deze en andere onderzoeksmethoden u in relatie tot ons erfgoed? Ontdek het op het FARO-colloquium 'Voorbij het kijken', op 5 november in Gent.
In het academiejaar 2012-2013 studeerden zestien behoudsmedewerkers erfgoed af aan de bibliotheekschool te Gent. Sinds de oprichting, in 2010, kent deze studierichting een gestage toename van het aantal inschrijvingen.
Op Erfgoeddag 2013 met als thema ‘Stop de tijd!’ stapt VerzekerDe Bewaring definitief over van papier naar digitaal. Voortaan kunt u FARO’s losbladige publicatiereeks volledig online vinden via de website www.verzekerdebewaring.be.
SPECTRUM-N, de Nederlandstalige versie van de UK Museum Documentation Standard werd in 2008 gelanceerd en is sindsdien in talrijke musea in Vlaanderen en Nederland in gebruik. Deze internationale standaard voor collectiemanagement is onmisbaar voor de praktijk van museale documentatie en ...
Een maand geleden werd de internationale kunst- en museumwereld opgeschrikt door wat 'de grootste kunstroof van de laatste 20 jaar in Nederland' wordt genoemd, de diefstal van zeven kostbare schilderijen uit de Kunsthal van Rotterdam. Nochtans blijft de directie van ...
De op woensdag 3 oktober geplande studiedag over beveiligen van cultureel en historisch erfgoed (Brugge, Groeningemuseum) is wegens de aangekondigde treinstaking verplaatst naar 12 december 2012. Inschrijven kan tot 6 december. Hierbij het programma. Inschrijven kan via de FARO-agenda. Deelname ...