Regionaal erfgoedbeleid

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in het sluiten van cultureel-erfgoedconvenants met de provincies. De overeenkomst is gekoppeld aan een werkingssubsidie voor de ondersteuning van musea ingedeeld bij het regionale niveau door de provincie en de uitbouw van een regionaal depotbeleid. Overal in Vlaanderen is de vraag naar geklimatiseerde en kwaliteitsvolle depots groot. Omdat een zekere afstand en blik van bovenuit nodig is, lijken de provincies het best geplaatst om efficiënte oplossingen uit te werken. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt de VGC deze rol toebedeeld.

Naast de doelstellingen uit de cultureel-erfgoedconvenants, voeren de provincies nog een eigen cultureel-erfgoedbeleid. Zij hebben subsidiereglementen voor erfgoedprojecten en historische publicaties, voorzien in een uitleendienst en geven advies, begeleiding, vorming en informatie over erkenning van en subsidies voor musea en allerhande aspecten van het dagelijkse museumwerk. De provinciale consulenten vormen het eerste aanspreekpunt voor alle vragen van en over musea in de provincie. U kan bij hen terecht voor de volgende dienstverlening:

 • Advies, begeleiding, informatie over erkenning en subsidies, over bepaalde aspecten van het dagelijkse museumwerk (verzamelen, bewaren, tonen, onderzoek, management). Dit kan variëren van een helpend telefoongesprek of het bezorgen van informatie tot een begeleiding ter plekke voor langere tijd.
 • Coördinatie, promotie, sensibilisering
  samenwerken met andere musea, op welk vlak ook; begeleiding bij het opzetten van een overlegstructuur; een geïntegreerde werking met andere erfgoedactoren of toerisme en onderwijs, enz.
 • Uitleen
  apparatuur voor het meten of registreren van licht, temperatuur en luchtvochtigheid; tentoonstellingsmateriaal, enz.
 • Vorming
  basiscursussen, vormingsacties en gerichte trainingsinitiatieven om de deskundigheid van het museumpersoneel te vergroten. Als u specifieke vragen of noden hebt op het vlak van vorming, laat het ons weten!
 • Erkenning
  Indien uw museum erkenning overweegt, neem dan zeker vooraf contact op met de museumconsulent die met raad en daad kan bijstaan omtrent haalbaarheid, procedures, beleidsnota, dossieropmaak, verdere opvolging enz … erkenning kan een hele wereld van verschil betekenen voor een museum, zeker inzake subsidiëring.
 • Subsidies
  Welke subsidies kan ik als museum krijgen? Dit hangt af van verschillende factoren. In welke provincie is uw museum gevestigd? Is uw museum erkend? Werkt u voor een project samen met een andere organisatie? Wie vraagt de subsidie aan, het museum of de vriendenkring?


Zie ook: