Lokaal erfgoedbeleid

Cultureel erfgoed als onderdeel van het lokaal cultuurbeleid
Het Decreet Lokaal Cultuurbeleid benoemt cultureel erfgoed als een van de drie domeinen van het lokaal cultuurbeleid. FARO zette in 2010 samen met LOCUS een traject op om lokale besturen te begeleiden bij de uitbouw van een lokaal erfgoedbeleid. De resultaten van dit traject zijn gebundeld in een rapport. In tien paragrafen geven we concrete tips, aandachtspunten en verwijzingen die lokale cultuurprofessionals kunnen helpen bij de opstart en uitbouw van een erfgoedbeleid.

Cultureel-erfgoedconvenants met lokale besturen
Lokale besturen kunnen, op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet, een cultureel-erfgoedconvenant aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap. Met deze convenants wil de Vlaamse Gemeenschap de betrokken lokale besturen stimuleren om verder werk te maken van hun cultureel-erfgoedbeleid. Hiervoor krijgen deze besturen extra middelen, die zij moeten aanwenden voor extra personeel dat in een cultureel-erfgoedcel wordt ondergebracht. De cultureel-erfgoedcel is de dienst die, binnen de betrokken lokale besturen, de afspraken uit het convenant moet realiseren.

Meer informatie:

  • Handleiding van het Departement CJSM, afdeling cultureel erfgoed voor het aanvragen van een cultureel-erfgoedconvenant
  • Oriënterend artikel van Gregory Vercauteren over de cultureel-erfgoedconvenants

 
Cultureel-erfgoedconvenants en planlastvermindering
Op 6 juli 2011 heeft het Vlaamse parlement het Planlastendecreet aangenomen. Dit decreet legt nieuwe algemene regels op over de wijze waarop gemeenten en provincies subsidies aanvragen en verantwoorden bij de Vlaamse overheid. Als gevolg van dit Planlastendecreet moeten een aantal sectorale decreten en uitvoeringsbesluiten worden aangepast. Dit is ook zo voor het huidige Cultureel-erfgoeddecreet. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de manier waarop de Vlaamse Gemeenschap het provinciale en het lokale cultureel-erfgoedbeleid ondersteunt. Voor een actuele stand van zaken, raadpleeg de website van het Departement CJSM, afdeling cultureel erfgoed.