Algemeen: complementariteit

Het complementair cultureel-erfgoedbeleid
De Vlaamse Gemeenschap, de provincies en de gemeenten voeren elk een cultureel-erfgoedbeleid. Om de inspanningen en instrumenten van de verschillende bestuursniveaus beter op elkaar af te stemmen, werd een protocol afgesloten tussen de Vlaamse regering, de provincies (vertegenwoordigd door de VVP), en de gemeenten (vertegenwoordigd door de VVSG). Dit protocol bevat afspraken over de samenwerking en de taakverdeling met het oog op de ondersteuning van de cultureel-erfgoedsector en de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen.