Erkenning en subsidiëring

Het Cultureel-erfgoeddecreet bepaalt op welke wijze erfgoedorganisaties erkend en gesubsidieerd kunnen worden.

Het kwaliteitslabel
Via het behalen van een kwaliteitslabel wordt een organisatie erkend. Deze erkenning is losgekoppeld van subsidies en geeft aan welke musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken aan minimale kwaliteitscriteria voldoen. Jaarlijkse indiendatum voor een aanvraag is 15 januari. Uit een pool van deskundigen worden de visitatiecommissies samengesteld met het oog op de toekenning van het kwaliteitslabel en de advisering over de indeling bij het Vlaamse niveau. Meer informatie over de samenstelling van dit panel vindt u op de website van het Departement CJSM, afdeling cultureel erfgoed

Meer informatie:

 
Erkenning op Vlaams niveau
Deze landelijke erkenning vormt de voorwaarde om werkingssubsidies op Vlaams niveau te kunnen aanvragen. Hiervoor moet een organisatie over het kwaliteitslabel beschikken. Meer informatie vindt u via de website van het Departement CJSM, afdeling cultureel erfgoed.

Werkingssubsidies
Het Cultureel-erfgoeddecreet subsidieert cultureel-erfgoedorganisaties op Vlaams niveau:

  • Musea
  • Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap
  • Culturele archiefinstellingen
  • Landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed
  • Cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur
  • Vlaamse Erfgoedbibliotheek
  • Beheer van de Archiefbank Vlaanderen
  • Samenwerkingsverbanden
  • Steunpunt

 
De website van het Departement CJSM, afdeling cultureel erfgoed bundelt alle informatie over indiendata, formulieren en handleidingen voor deze subsidie-aanvragen.

Daarnaast subsidieert het decreet ook cultureel-erfgoedconvenants: meer informatie vindt u op de website van het Departement CJSM, afdeling cultureel erfgoed.

Projectsubsidies
Aan het Cultureel-erfgoedecreet zijn ook projectsubsidies gekoppeld. Voor meer informatie, zoals formulieren en handleidingen, verwijzen we u door naar de website van het Departement CJSM, afdeling cultureel erfgoed. Voor de subsidiëring van publicaties bestaat een aparte regeling.